Opis funkcjonalności:

  • Aplikacja mobilna będzie automatycznie i cyklicznie rejestrować pozycję GPS. Częstotliwość rejestrowania pozycji GPS zostanie ustalona w trakcie wdrożenia, jednak zakłada się, że nie rzadziej niż raz na kilka minut. Domyślnie ustawiona wartość ‘co 30 sekund’.
  • Uruchomienie aplikacji mobilnej bez włączonego modułu GPS nie będzie możliwe.
  • Aplikacja centralna Gemini będzie umożliwiać wizualizację na mapie bieżącego położenia jednego lub wielu pracowników, wraz z datą/godziną ostatnio zarejestrowanego położenia.
  • Aplikacja centralna będzie umożliwiać prezentację przebiegu trasy jednego lub wielu pracowników.
  • Karta dzienna zostanie rozszerzona o prezentację ‘linii czasu’ dziennej trasy pracownika mobilnego, na której zaznaczone zostaną:
    • data i czas rozpoczęcia i zakończenia trasy,
    • daty i czasy wizyt/wizyt telefonicznych.
  • Karta dzienna będzie prezentować linię trasy z zaznaczeniem miejsca wykonania wizyt, oznaczenia kontrahentów u których wizyt nie wykonano.

W celu przedstawienia dokładnej oferty proszę o kontakt z Działem Handlowym.