Opis funkcjonalności:

  • Kreator zadań w aplikacji centralnej będzie umożliwiał precyzyjną definicję zadań. Zadanie oprócz nazwy/tytułu będzie mogło zawierać także dodatkowy opis (np. polecenia, wskazówki dotyczące wykonania zadania).
  • Harmonogram zadań pozwoli na ustawienie zadania m.in. w cyklach, np. tygodniowych. Zadanie automatycznie będzie powtarzać się np. co 3 tygodnie i będzie pojawiać się na określonych wizytach w aplikacji mobilnej.
  • Zadanie będzie mogło być ustawione z opcją ‘Monituj na każdej wizycie’ – przy wyborze tej opcji, przedstawiciel handlowy nie będzie mógł zakończyć wizyty, dopóki nie wejdzie w zadanie na wizycie i go nie wykona lub nie pozostawi notatki z informacją, dlaczego zadanie obecnie nie jest możliwe do zrealizowania (np. brak możliwości porozmawiania z kierownikiem w danym dniu).
  • Zadanie będzie mogło mieć ustawiony określony priorytet. Priorytet ma charakter informacyjny i nie wymusza kolejności działań przedstawiciela na wizycie, tym samym nie blokuje wykonania innych czynności.
  • Zadania będą mogły być różnego typu, m.in. ankieta lub zadanie proste (np. zostaw nową gazetkę promocyjną, zrób zdjęcie półki).
  • W aplikacji mobilnej każde zadanie będzie wyświetlane na wizycie jako osobny moduł do wykonania. Zadanie będzie wyświetlane jedynie w okresie, kiedy zadanie jest aktywne i nie zostało jeszcze wykonane.
  • Aplikacja mobilna umożliwi wprowadzenie do każdego zadania notatki i/lub zdjęcia.
  • Aplikacja mobilna będzie zawierać listę zleconych zadań w module Praca, tak aby przedstawiciel handlowy mógł zaplanować swoje trasy w oparciu o zadania, jakie powinien wykonać.
  • Aplikacja centralna będzie umożliwiać dokładne raportowanie realizacji i wykonania zadań.

W celu przedstawienia dokładnej oferty proszę o kontakt z Działem Handlowym.